Nya regler om miljöbedömningar - hur berör det dig?

Sedan 1 januari 2018 finns ett nytt 6 kap. i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning. Har du koll? Miljösamverkan Sverige erbjuder länsstyrelserna en webbutbildning fredag 9 februari kl 9-12.

 

Nya regler om miljöbedömningar - processer nu mer i fokus än miljökonsekvensbeskrivningar 

Sedan den 1 januari 2018 finns ett nytt 6 kapitel i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning som reglerar olika former av miljöbedömningar. Nu ska vi arbeta med miljöeffekter, strategiska och specifika miljöbedömningar, undersökningssamråd m.m. Men vad betyder allt detta egentligen i vårt vardagliga arbete och ska vi fortfarande prata om miljökonsekvensbeskrivningar? 

 

Vägledning från Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning som presenteras på deras webbsida. Ytterligare vägledningsinsatser planeras komma under våren 2018.

 

Miljösamverkan Sverige erbjuder webbinarium

Förmiddagen 9 februari arrangerar Miljösamverkan Sverige en utbildning via Skype om de nya reglerna för länsstyrelsens miljöbalkshandläggare med flera. Johanna Ersborg, miljöjurist hos Enetjärn Natur håller i utbildningen. Vi fokuserar på miljöbalken. De delar som berör PBL kommer inte att tas upp.

Utbildningen ges som ett webbinarium i tre delar. Start med uppkoppling kl 9, Skype-länk finns här på vår grupparbetsplats (endast tillgänglig för länsstyrelserna).

 

1.      Grundläggande kunskaper

Del ett är ett lite kortare pass som syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om de nya reglerna i 6 kap. miljöbalken och passar väl för exempelvis handläggare och chefer som inte dagligdags stöter på miljöbedömningar eller miljökonsekvensbeskrivningar, men ändå vill hänga med i vad de nya reglerna och begreppen innebär. Utbildningen kommer att gå igenom grundläggande information om de nya reglerna och vad de innebär i det vardagliga arbetet. Det går bra att enbart delta i del ett.

Kort paus

 

2.      Fördjupning

För dig som mer i detalj vill lära dig vad en miljöbedömning är, vad reglerna säger – du som kanske dagligen bedömer ansökningar om tillstånd, dispenser, yttrar dig över ansökningar vid andra myndigheter eller domstol eller som handlägger 12:6-samråd – fortsätter utbildningen med en fördjupande del.  Vilka nya formkrav gäller för miljöbedömningar? Vad kan det innebära för länsstyrelsens fortsatta arbete etc.?  Det är nu du ska passa på att ställa alla dina frågor! 

Lite längre paus

3.      Avslutande diskussion och frågestund

Här ska vi försöka hinna svara på alla dina frågor och ge utrymme för diskussion. Vi kommer också att presentera öppna frågor och via Skype starta bikupediskussioner runt om i landet bakom skärmarna. 

Johanna Ersborg

Presentation av Johanna Ersborg

Utbildningen hålls av Johanna Ersborg, miljöjurist på Enetjärn Natur. Johanna har stor vana av att hålla utbildningar för länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter och har tidigare genomfört ett populärt webbseminarium om grön tillsyn i Miljösamverkan Sveriges regi. Johanna har mångårig erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bl.a. regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

Ramar för webbinariet

Datum: 9 februari 2018

Tid: kl. 9.00–12.00

Plats: Skype, länk finns här. (Endast tillgänglig för länsstyrelserna.)

Inspelning: Vi kommer att spela in de två första delarna av webbinariet, du har möjlighet att se det i efterhand.

Anmälan: Behövs ej, webbinariet är kostnadsfritt

 

Förberedelser som krävs

Boka sammanträdesrum 9 feb

För att Skype och vårt pedagogiska grepp med bikupor ska fungera väl vill vi att respektive länsstyrelse bokar ett sammanträdesrum och deltar via en gemensam dator där. Är intresset stort, eller ni sitter på flera orter, går det naturligtvis bra med flera uppkopplingar. Vi vill inte att du sitter ensam framför din egen dator!  

 

Testa tekniken

Vi kopplar upp oss ca kl 9 den 9 februari. Det är bra om du i förväg har testat att tekniken i ditt sammanträdesrum fungerar. Har du bild och ljud? Del ett av utbildningen startar "skarpt"  kl 9.15, då är förhoppningsvis alla på plats och vi har löst eventuella tekniska problem.  

Läs igenom

Som alltid är det bra att förbereda sig genom att kika igenom nya 6 kap. miljöbalken och tillhörande förordning. Men det har du naturligtvis redan gjort.

 

Vi återkommer med mera information i god tid innan den 9 februari.

Välkommen!