Länsstyrelser i gemensam strandskyddskampanj

Strandskyddade områden ger allmänheten tillgång till bad och friluftsliv och bevarar viktiga naturvärden. Därför går tio länsstyrelser ut i en gemensam tillsynskampanj för att kontrollera att strandskyddet följs.

​Under augusti och september kommer tio länsstyrelser att göra en gemensam tillsynsinsats i strandskyddade miljöer. Mellan 100 och 200 kontroller kommer att göras på olika håll i landet. Områden på väst- och ostkusten, liksom både större och mindre sjöar i inlandet kommer att få kontrollbesök. Platserna som kontrolleras kännetecknas av en kombination av fritidsbebyggelse och höga natur- och friluftsvärden.

– De allra flesta som bryter mot lagen gör det av okunskap och för att de inte förstår hur det påverkar djur- och växtliv. Det är lätt att tänka att min lilla åtgärd inte gör någon skillnad, men om det är en plats med höga naturvärden så får det en direkt påverkan, säger Kristina Höök Patriksson, projektledare för den nationella tillsynsinsatsen.

 De tio länsstyrelser som deltar i kampanjen är:

Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län