Strandskyddsdomar.se uppdaterad

Vi har uppdaterat samlingen på Strandskyddsdomar.se med många  intressanta avgöranden från Mark och miljööverdomstolen.

​Miljösamverkan Sverige har fått "ärva" Strandskyddsdelegationens webbsidor. Nu är vi glada över att vi med hjälp från erfarna länsstyrelsehandläggare har uppdaterat Strandskyddsdomar.se med  domar från MÖD till och med 2016-12-31. Arbete med 2017 års domar pågår för fullt.