Vi letar ny projektledare - vill du vara med?

Vill du ha ett av länsstyrelsens roligaste jobb? Ta chansen och sök tjänsten som projektledare för Miljösamverkan Sverige. Vi letar efter rätt person. Välkommen med din ansökan senast 4 februari.

​Bakgrund

Regeringen har ökat anslaget till Miljösamverkan Sveriges i länsstyrelsernas regleringsbrev 2018 och vi utökar därför projektledningen. Omfattningen är en heltidstjänst alternativt två halvtidstjänster under 2018. Möjlighet kan finnas till förlängning.

 

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som har en bakgrund inom länsstyrelsernas miljöarbete på myndighetsnivå. Eftersom miljöområdet spänner över ett brett arbetsfält från naturvård via vattenverksamheter till miljöskydd tror vi att du har erfarenhet från något/några av dessa områden.

Du bör ha vana av projektledning eller att driva samverkan. Som person är du målinriktad, självgående och drivande. Du tycker om och är bra på att samverka och samarbeta med andra.

Du gillar att vara spindeln i nätet, är utåtriktad och har lätt för att knyta och underhålla kontakter. Du är flexibel och lyhörd samt uttrycker dig väl i tal och skrift.

Du behöver snabbt kunna sätta dig in i olika sakområden samt ha förmåga att skapa engagemang och inkludera projektgruppsdeltagarna i arbetet.

I rollen som projektledare har du flera projektgrupper i gång samtidigt. Då är det viktigt att du är bra på att organisera ditt arbete och är strukturerad. Projektgrupperna arbetar på samarbetsytor uppbyggda i SharePoint så du behöver lära dig att hantera detta redskap. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Arbetsplats

Du kommer att vara anställd på den länsstyrelse där du redan jobbar men du har hela Sverige som arbetsfält och måste därför resa en del. Merparten av arbetet sker på distans via Skype, mejl och samarbetsytor.

​Arbetsuppgifter

Du kommer att få ansvara för ett antal av följande projekt:   

1.      Ekologisk kompensation

Det diskuteras mycket om ekologisk kompensation. Men hur gör vi i praktiken? Använder vi oss av ekologisk kompensation vid miljöbalksprövningar? Då menar vi hela miljöbalken, såväl vattenverksamheter, naturvård som miljöfarlig verksamhet. Kan vi arbeta mera och bättre med ekologisk kompensation? Detta projekt är initierat av Naturvårdsverket och förväntas bidra till att utveckla länsstyrelsens arbete med ekologisk kompensation.

 

2.     Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Länsstyrelserna hanterar stora ärendemängder när det gäller 12:6-samråd.  Det är inte alltid som ärendena innebär skada/förändring av naturmiljön. Går det att med enkla medel effektivisera och "styra bort" sådana ärenden som ofta återkommer och som i praktiken inte behöver samrådas? Projektet kommer att samverka med FO Natur som just nu utvecklar en e-tjänst för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

 

3.      Tillsynsutbildning i ny tappning

Under fem år genomförde Miljösamverkan Sverige en uppskattad utbildning om tillsyn enligt miljöbalken. Nu vill vi utveckla den och göra den, i varje fall delvis, webbaserad. Hur gör vi det på bästa sätt? Vilka byggstenar ska med? Hur samverkar vi med de centrala myndigheterna? Detta är en flerstegsraket och vi behöver börja med en förstudie under 2018.

 

4.      Checklistor till handläggarstödet MiljöAdm

Miljöskyddet kommer att få ett nytt handläggarstöd, det går under arbetsnamnet MiljöAdm. För att få en mera enhetlig och effektiv tillsyn över landet behöver vi ta fram branschspecifika checklistor av olika slag. Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att samordna arbetet. Här kommer att behövas bred samverkan med de olika handläggarnätverken.

​Vad är Miljösamverkan Sverige?

Mer information om Miljösamverkan Sverige hittar du på vår webbplats och på våra samarbetsytor

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2018 innehållande både CV samt personligt brev till vår resursbrevlåda miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se Meddela även ditt personliga önskemål kring omfattning av tjänst och när du kan tillträda.    

 

Frågor

Du välkommen att kontakta

Ingela Höök, projektledare för Miljösamverkan Sverige

Tel. 010-224 46 81

e-post ingela.hook@lansstyrelsen.se

eller

Carina Lif, projektledare för Miljösamverkan Sverige

Tel. 010-225 13 06

e-post carina.lif@lansstyrelsen.se