Verksamhetsberättelse 2016

Miljösamverkan Sveriges verksamhetsberättelse för 2016 är färdig. I den beskriver vi kortfattat det arbete som bedrivits det gångna året.

Miljösamverkan Sverige arbetade under 2016 med sammanlagt åtta olika projekt. Fyra av dem avslutades under året. De fyra återstående projekten fortsätter och kommer att avslutas under 2017.

Två projektledare, 30 länsstyrelsemedarbetare från 15 olika län, tre personer från Naturvårdsverket, två från Havs- och vattenmyndigheten samt en person från vardera Jordbruksverket och Malmö Stad har deltagit i de olika projektgrupperna.

Läs mer i Miljösamverkan Sverige verksamhetsberättelse 2016.pdf