Uppdaterat handläggarstöd

Tillsyn industriutsläppsverksamheter är uppdaterat med avseende på ändringar i Miljötillsynsförordningen 2016 och krav på tillsynsprogram.

​Miljösamverkan Sverige har i nära samarbete med Naturvårdsverket gått igenom handläggarstödet för industriutsläppsverksamheter. Vi har uppdaterat enligt förändringarna i Miljötillsynsförordningen och kompletterat med tillsynsprogram. Du hittar handläggarstödet här.