Miljötillsynsutredningen uppmärksammar Miljösamverkan

​Miljötillsyn och sanktioner

-en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

Miljötillsynsutredningen (SOU 2017:63) har lämnat sitt betänkande. I den refereras till Miljösamverkan Sverige många gånger och till flera av våra pågågende projekt.

Utredningen pekar på att Miljösamverkan Sverige och regionala miljösamverkan är avgörande för en effektiv tillsyn. Utredningen föreslår ingen förändring av formerna men poängterar att finansieringen behöver bli robust.

Du hittar betänkandet här.