Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplanen för 2017 är färdig. Den beslutades av styrgruppen den 25 november.

Projekt från 2016 som fortsätter under delar av 2017 är

 • Stärkt grön tillsyn
 • Klimatanpassning i tillsyn
 • Tillsyn av industriutsläppsverksamheter i praktiken

Nedanstående nya projekt utgår från länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma prioritering och kommer att påbörjas och i några fall helt genomföras under verksamhetsåret:

 1. Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn
 2. MKN vatten i tillsyn av miljöfarliga verksamheter
 3. Informationssatsning terrängkörning
 4. Ekonomiska säkerheter

  Om utrymme finns i verksamheten kommer även följande projekt att genomföras:
 5. Lönsamhetskalkyl vattenkraft
 6. Utvecklad vägledning i samverkan och bevakare i ny tappning

Budgeten för 2017 redovisar ett underskott. Det finns emellertid möjlighet att ytterligare finansiering tillkommer. Besked om detta lämnas först i slutet av 2016. Vid behov kommer budgeten därför att justeras under januari 2017. 

Miljösamverkan Sverige verksamhetsplan 2017.pdf