Miljöbalksdagar 23-24 mars 2017

Kom till vår dialog om framtidens metoder för vägledning!

Kom och dela erfarenheter kring vägledning, kommunikationsmetoder
och samverkan. Hur kan den samlade kompetensen komma till så stor
nytta som möjligt? Hur kan budskapen nå fram i vägledningen? Vad
behöver du som verksamhetsutövare? Hur kan myndigheter med små
resurser ge mer vägledning om miljöbalken? Miljösamverkan Sverige
bjuder in till denna dialog och samtalet inspireras av exempel från olika verksamheter.

Dialogen ingår som session 14 i programmet för miljöbalksdagarna och hålls den 24 mars kl 13,15-14,15.

Miljöbalksdagarna 2017 - anmälan öppen