Hantering av massor

När är det OK att  använda schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål? Miljösamverkan Sverige har tagit fram handläggarstöd kring prövningsnivå, anmälningsärenden och operativ tillsyn.
Handläggarstöd Hantering av massor