Tillsynskampanj avloppsreningsverk

Vår tillsynskampanj om provtagning och flödesmätning vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk har förlängts och pågår vecka 8-42, det vill säga ända fram till till mitten av oktober 2020.  

Läs mer om tillsynskampanjen HÄR