Skype-workshop om invasiva arter

En Skype-workshop om vårt arbete med invasiva arter. Mötet kommer att vara öppet för drop-in. Inbjudan skickas ut på annat sätt.