Ekologisk kompensation i prövningsprocessen

Välkommen till ett intressant seminarium om Ekologisk kompensation. Vi möts i Stockholm 3 juni.

Sista dag för anmälan var den 4 mars 2019 och det går inte längre att anmäla sig. Seminariet är fullt. Tyvärr går det inte heller att ordna skype-uppkoppling den här gången.

Länsstyrelserna och kommunerna förväntas i allt högre utsträckning kräva ekologisk kompensation i samband med exploateringar. För att resultaten ska bli goda måste handläggarna känna sig säkra i sin roll. Miljösamverkan Sveriges projekt "Ekologisk kompensation i prövningsprocessen" har därför skapat ett handläggarstöd. Detta har utformats för att ge handläggare inom alla typer av verksamhetsområden stöd och verktyg för att känna trygghet i arbetet med ekologisk kompensation.

Målgrupp och program

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med alla typer av miljöfarlig verksamhet, naturvård, skyddad natur, samhällsplanering, vattenfrågor och alla andra som kommer/kan komma i kontakt med ekologisk kompensation.

Vid detta seminarium kommer handläggarstödet att presenteras och deltagarna blir guidade i det klickbara webverktyg som utformats. Ett särskilt framtaget juridikpass kommer att hållas och vi arbetar även på att få Miljö- och Energidepartementet att delta. Detaljerat program skickas ut under våren.

Målgrupp: Främst handläggare vid länsstyrelser och kommuner. I mån av plats välkomnar vi gärna andra intresserade.

Datum: 3 juni 2019

Tid: kl 10-16 (fika från 9.30)

Plats: Hotell Scandic Continental i Stockholm

Pris: 1600 kr

(Miljösamverkan Sverige står för en stor del av kostnaden för att så många som möjligt ska ges en chans att delta.)

Sista dag för anmälan: 4 mars

OBS! Begränsat antal platser.

Anmälan är bindande men det går att överlåta plats till kollega.

Det tidiga slutdatumet för anmälan beror på avtalet med konferensanläggningen.

 

>Till anmälan

Inbjudan finns här.

​Speciellt inbjudna

Johanna Ersborg, jurist vid konsultföretaget Enetjärn Natur. Johanna är specialist på miljörätt samt plan- och byggrätt och har lång och gedigen erfarenhet av ekologisk kompensation. Hon har genom åren bland annat arbetat på Regeringskansliet och i domstol. Förutom hands-on arbete med ekologisk kompensation leder hon efterfrågade och uppskattade utbildningar för myndigheter och stora bolag. Johanna kommer att prata om juridiken bakom tillämpningen av ekologisk kompensation samt dela med sig av tips och erfarenheter.

Lars Berg, kansliråd vid Miljö- och energidepartementet. På Regeringskansliet arbetar Lars med att utveckla samverkan mellan myndigheter och forskarsamhället. Lars har suttit med som samordnare för Statens offentliga utredningar (SOU) om "Ekologisk kompensation –Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodose". Lars kommer att ge oss en uppdatering kring beredningen av de inkomna förslagen.

Mikael Karlsson, miljöforskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Mikael har lång och bred erfarenhet av miljöforskningen och har varit inblandad i många olika projekt genom åren. Mikael satt som Svenska Naturskyddsföreningens ordförande mellan 2002 och 2014 och är dessutom expert i Regeringens Miljömålsberedning. Mikael kommer att föreläsa om det pågående forskningsprojektet kring etiska aspekter i samband med ekologisk kompensation.