Kompletterande val för Naturvårdshandläggarträff 3-4 maj

Inför Naturvårdshandläggarträffen 3-4 maj behöver alla deltagare göra kompletterande val. Det handlar om lunchrätt och ämnesområde i den avslutande workshopen.
Det är av olika skäl väldigt ont om tid. Du måste fylla i anmälningsformuläret senast torsdag 27 april kl 22.00

​Workshop 4 maj

På eftermiddagen 4 maj har vi en workshop som vi planerar ska bli en avstamp för höstens nationella tillsynsinsats. Där kan du välja mellan tre fokusområden:

  • Biotopskydd
  • Strandskydd
  • Uppföljning av givna dispenser

Välj det område som din länsstyrelse sagt att ni ska jobba med. Gör du inget val placerar vi dig i lämplig grupp.

 

Luncher 3 - 4 maj

Restaurangen där vi äter lunch behöver veta vilket av dagens alternativ du vill ha. Du ser de olika alternativen i anmälningsformuläret. Gör du inget aktivt val får du vegetarisk kost.

 

Stopptid

För att det hela ska fungera måste du göra dina val senast torsdag 27 april kl 22.00. Det har tyvärr inte gått att lösa på annat sätt.

Anmälningsformuläret hittar du här nedan.