Workshop om kommuntillsyn

Miljösamverkan Sverige vill ta del av dina erfarenheter av och synpunkter på kommuntillsyn. De bidrar till en bättre vägledning.

Miljösamverkan Sverige driver under 2017 och 2018 projektet Kommuntillsyn. Projektet syftar till att ta fram gemensamma riktlinjer och bedömningsgrunder för länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken.

​Den 5 oktober anordnar vi en workshop vid Naturvårdsverket i Stockholm som riktar sig till er som jobbar med kommuntillsyn inom länsstyrelserna eller ingår i projektets referensgrupp.

Program finns här Program-workshop-kommuntillsyn.pdf

Vi ägnar förmiddagen åt att berätta om projektet och resultatet av Naturvårdsverkets uppföljning av tillsynen i landet enligt MTF 1:28.

Under eftermiddagen har vi själva workshopen då vi i projektgruppen vill ta del av era erfarenheter kring kommuntillsyn och få in synpunkter på vad vår kommande vägledning för länsstyrelserna bör innehålla. I projektplanen har vi skissat på ett upplägg. 

Workshopen är kostnadsfri men lunch betalar var och en själv. Anmälan görs senast den 22 september, se anmälningsformulär nedan. 

OBS Begränsat antal platser.