Webbinarium om förslag till modell för framtagande av behovsutredning och redovisning enligt 10 kap 4 § FAPT

Projektgrupp Behovsutredning del 2 anordnar ett webbinarium för länsstyrelserna den 18 mars kl 10-12.

Projektgrupp Behovsutredning del 2 har arbetat fram ett förslag till modell för behovsutredning som projektgruppen anser svarar upp mot kraven på redovisning enligt 10 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Förslaget har skickats för synpunkter senast den 4 mars till miljönätverket (dvs länsstyrelsernas miljöchefer) och tillsynsplaneringsansvariga enligt miljöbalken för verksamhetsområdena miljöskydd, förorenade områden, vattenverksamhet och naturvård.  

Vid detta webbinarium tar vi upp och belyser de synpunkter som kommit in. Vi lämnar också utrymme för diskussion.  

Kontakta Ingela Höök ingela.hook@lansstyrelsen.se om du tillhör målgruppen men inte fått förslaget till modell eller inbjudan till webbinariet.