Webbinarium om energitillsyn

Det inspelade webbinariet om energitillsyn från den 6 oktober går att ta del av för länsstyrelserna på Grupparbetsplatsen, se till vänster på startsidan. Det finns också utlagt under Projekt och rapporter/Energi/Tillsynsstrategi energitillsyn där det är tillgängligt för alla. På Grupparbetsplatsen är webbinariet utlagt under Tillsynsinsats energi 2015.

Projektgruppen som arbetat fram rapporten "Handläggarstöd vid energitillsyn" presenterar denna vid ett webbinarium den 6 oktober kl 13,30-15.

Dessutom kommer Energimyndigheten att berätta om lagen om energikartläggning och kopplingar till miljöbalken, samt ge en nulägesbeskrivning kring den strukturfondsansökan om energieffektivisering i små och medelstora företag som länsstyrelserna är delaktiga i. 

Webbinariet riktar sig i första hand till länsstyrelsehandläggare som arbetar med energitillsyn enligt miljöbalken. OBS På grund av tekniska skäl  bjuder vi inte in kommuner till webbinariet.   

Kontakta projektledaren Ingela Höök ingela.hook@lansstyrelsen.se om du jobbar på en länsstyrelse och vill vara med men inte fått inbjudan i Outlook av din chef. Vi spelar även in webbinariet så att det går att ta del av i efterhand för länsstyrelserna.