Nationell tillsynsutbildning 2015 - hela miljöbalken

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning, hela miljöbalken, 15-16 oktober. Vi håller till hos Länsstyrelsen Stockholm. Sista dag för anmälan är 3 sep.

I höst är det åter dags för vår uppskattade tvådagarsutbildning kring miljöbalkstillsyn. Målgrupp för utbildningen är handläggare och chefer på länsstyrelserna som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken.

Vi hoppas på lika stort intresse som föregående år. Totalt finns 60 platser.

Dag 1 är gemensam för alla och vi arbetar "på tvären".

Dag 2 innebär seminarier inom de olika verksamhetsområdena:

  • Förorenad mark
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Natur
  • Vattenverksamhet

Inbjudan och program finns här.

 

Observera att:

  • Anmälan är bindande och görs via anmälningsformuläret nedan.
  • Får vi fler anmälningar än det finns platser gör vi en fördelning mellan länen samt en reservlista.
  • Bekräftelse på anmälan komma via e-post måndag 7 september.