Tillsynsutbildning hela miljöbalken

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning, hela miljöbalken, 21-22 oktober 2014. Vi håller till hos Länsstyrelsen Stockholm.

I år är det dags för den fjärde tillsynsutbildningen i Miljösamverkan Sveriges regi. Vi hoppas på ett lika stort intresse som tidigare år.

Dag 1 arbetar vi "på tvären". Innehållet är lika för samtliga deltagare.

Dag 2 innebär seminarier inom de olika verksamhetsområdena. Nytt för i år är att Tillsyn förorenad mark har ett eget seminarium. Miljöfarlig verksamhet, Natur och Vattenverksamhet finns naturligtvis också med.

Du hittar inbjudan och program här.

Observera att:

  • Anmälan är bindande och görs via anmälningsformuläret nedan.
  • Får vi fler anmälningar än det finns platser gör vi en fördelning mellan länen samt en reservlista.
  • Bekräftelse på anmälan komma via e-post måndag 15 sep.
  • Boka inga tågbiljetter innan du fått bekräftelse på din anmälan!