Webbinarium för länsstyrelsen 20 jan 2014 "Samråd enligt 6 kap miljöbalken"

Välkommen att delta vid presentationen av Miljösamverkan Sveriges nya handläggarstöd:
Samråd enligt 6 kap. miljöbalken.
Projektgruppen presenterar handläggarstödet och det kommer att finnas utrymme för frågor.
Rapport samråd enligt 6 kap

​Måndag 20 januari kl 10.00-11.30 genomför vi ännu ett webbinarie där vi presenterar vårt nya handläggarstöd "Samråd enligt 6 kap. miljöbalken". Målgruppen är länsstyrelsens medarbetare.

Vår förhoppning är att handläggarstödet ska bidra till samsyn hos landets länsstyrelser när det gäller samrådsprocessen och därmed bidra till en likriktning av tillståndsprövningen vid mark- och miljödomstolarna samt länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer.

Vill du vara med 20 januari? Anmäl dig här nedan senast 10 januari. Antalet platser är begränsade till 45 st. (Vi har utökat eftersom det snabbt blev fullbokat). Vi skickar en länk till webbinariet till de 45 första som anmäler sig.

Vi är glada över det stora intresset, det är betydligt större än vi räknade med.

Ett tips: Det fungerar bra att sitta flera vid samma dator om ni har en bra högtalare.

Välkommen!