Webbinarium för länsstyrelsen 9 januari "Samråd enligt 6 kap miljöbalken"

Välkommen att delta vid presentationen av Miljösamverkan Sveriges nya handläggarstöd:
Samråd enligt 6 kap. miljöbalken.
Projektgruppen presenterar handläggarstödet och det kommer att finnas utrymme för frågor.
Målgruppen är medarbetare på Länsstyrelsen.
Rapport samråd enligt 6 kap

Vi blev tvungna att ställa in det planerade webbinariet den 11 december. Istället erbjuder vi ett nytt webbinarium den 9 januari. Du som var anmäld 11 december förs över till den 9 januari och behöver inte göra en ny anmälan. Samtidigt ökar vi antalet platser. Nu har vi lärt oss tekniken och vet att vi klarar av att vara ganska många.

Vår förhoppning är att handläggarstödet ska bidra till samsyn hos landets länsstyrelser när det gäller samrådsprocessen och därmed bidra till en likriktning av tillståndsprövningen vid mark- och miljödomstolarna samt länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer.

Vill du vara med 9 januari? Anmäl dig här nedan senast 7 januari.

Antalet platser är begränsade till 45 st. Vi skickar en länk till webbinariet till de 45 första som anmäler sig. Vid stort intresse utökar vi med fler datum.

Webbinariet arrangeras vid sammanlagt fyra tillfällen, 2 dec, 3 dec och 9 samt 20 januari.

Välkommen!