Nationell tillsynsutbildning - hela miljöbalken

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning 2013. Vi är stolta över att för tredje gången arrangera en nationell utbildning som utgår från hela miljöbalken.

Anmäl dig via länken nederst på sidan.
Diskussion pågår

Tillsynsutbildning

Miljösamverkan Sverige arrangerar i oktober en tvådagaras tillsynsutbildning. Målgruppen är handläggare inom länsstyrelsen som arbetar med tillsyn av:

  • miljöfarlig verksamhet (inkl EBH)
  • natur
  • vattenverksamhet 

Utbildningen vänder sig till såväl nyanställda som mer erfarna handläggare. Första dagen är gemensam för alla. Andra dagen arbetar vi i huvudsak inom respektive ämnesområde.

Datum: 16-17 oktober 2013

Plats: Länsstyrelsen Stockholm, konferensen

Kostnad: 2300 kr (kursavgift, kaffe och luncher ingår). Middag, 300 kr tillkommer.

Boende: Var och en ordnar boende på egen hand.

Antal platser: Antalet kursplatser är begränsat. Om vi får fler anmälningar än vad vi har platser försöker vi göra en rättvis fördelning mellan länsstyrelserna. Det är viktigt att vi får deltagare från alla ämnesområden och med blandade erfarenheter av arbete med tillsyn enligt miljöbalken.

Anmälningstid: 28 juni till 6 sep

Anmäl dig via länken nedan.

Margareta Svenning

Några axplock från utvärderingen av kursen 2012:

 

-Givande tillåtande diskussioner, positiv anda! En bra kick för det egna tillsynsarbetet.

-Konkret, ger stöd för det vardagliga arbetet.

 

-Många bra och engagerade personer som fångats in för att hålla i och framföra mycket klokhet.

-Bra med bredden, intressant att blanda olika verksamheter.

-Gav mig som relativt ny en bra genomgång o möjlighet att reflektera över roll o verktyg.

-Superbra kurs som verkligen alla som jobbar med tillsyn ska gå. Även chefer!