Prövning av markavvattning

Markavvattning är den enda prövningen som sker hos länsstyrelserna enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Det är till antalet ganska få ärenden då det i södra och mellersta Sverige samt inom Ramsar-områden råder ett förbud.

Prövningen sker i flera steg eftersom det krävs dispens och ofta även samråd innan tillstånd kan meddelas. Vissa tillståndsärenden ska hanteras av miljöprövningsdelegationerna eller mark- och miljödomstolarna. Då de flesta som handlägger vattenverksamhet bara får kontakt med enstaka prövningsärenden om markavvattning kommer ett stöd att vara till god hjälp.

Projektplan Handläggarstöd prövning markavvattning.pdf

​Projektdeltagare

​Peter Andersson​Länsstyrelsen Värmland
​Stöt Ulrika Andersson​Länsstyrelsen Dalarna
​Karl Johan BerghLänsstyrelsen Gävleborg​
​Maria Nitare​Länsstyrelsen Skåne
​Mats Rydgård​Miljösamverkan Sverige

 

 Content Editor

​Nedan finns en länk till ett inspelat webbinarium för handläggare vid länsstyrelserna.

Webbinarium 2020-03-26

Presentationen som visades går att ta del av separat.

Webbinarium 2020-03-26.pdf 

Projektledare Mats Rydgård presenterar det handläggarstöd som arbetats fram som stöd vid prövning av markavvattning.

Det framtagna materialet finns till att börja med bara åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta på FO Vatten och miljömål. På sikt kommer det även att läggas ut på Miljösamverkan Sveriges webbplats.