Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Vid tillsyn har länsstyrelserna uppmärksammat problem med provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsanläggningar. Det finns även brister i vägledningen för hur tillsynen ska bedrivas och verksamhetsutövarna har i vissa fall bristfällig kunskap. Detta får stora konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter.

Projektet syftar till att

  • öka kvaliteten på provtagningen och flödesmätningen vid avloppsreningsanläggningar så att rättvisande resultat kan redovisas,
  • höja kunskapsnivån hos tillsynsmyndigheterna och verksamhetsutövarna samt
  • uppnå en effektivare tillsyn med bättre kvalitet.

I projektet ska ett handläggarstöd tas fram och en tillsynskampanj genomföras.

Projektet startade i maj 2019 och pågår till och med januari 2021. Projekttiden har förlängts med anledning av pandemin. Projektplanen nedan är uppdaterad.

Projektplan Provtagning och flödesmätning vid ARV.pdf 

 

Anmälda till tillsynskampanjen

Under hösten 2019 fram till årsskiftet samlade vi in anmälningar till vår tillsynskampanj om provtagning och flödesmätning vid tillståndspliktiga avloppsreningsverk som pågick vecka 8-48 år 2020.

Totalt anmälde sig 127 personer vid 95 tillsynsmyndigheter till kampanjen. De 95 tillsynsmyndigheterna representerade i sin tur 14 länsstyrelser och 110 kommuner.

 

Tillsynskampanjen förlängd till och med november

Vi nåddes efter sommaren av besked att en del tillsynsmyndigheter behövde längre tid på sig för att planera och genomföra sitt arbete efter vårens till stor del inställda tillsyn. Vi bestämde oss därför för att förlänga tillsynskampanjen till och med vecka 48. Enligt den ursprungliga planen skulle kampanjen ha avslutats i mitten av april. Därefter förlängdes kampanjen till mitten av oktober. 

Genom denna ytterligare förlängning hoppades vi att mer tillsyn kunde utföras inom kampanjens ram. Materialet vi tagit fram som stöd för tillsynen går dessutom bra att använda även efter att kampanjen avslutats för de tillsynsmyndigheter som så önskar.

Vi samlade in svar på vår uppföljningsenkät till och med vecka 49.  Enkäten är nu stängd.   

​Projektdeltagare

​Anders Brännström​Länsstyrelsen Kronoberg
​Henrik Eidestedt​Länsstyrelsen Västmanland
​Andreas Ekberg​Länsstyrelsen Dalarna
Eva Griphammar Westberg​Länsstyrelsen Västra Götaland
Gunbritt Nilsson​Länsstyrelsen Jämtland
​Hans Sandberg​Länsstyrelsen Västerbotten
​Anna Myhr​Naturvårdsverket
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige

 

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[5]‬

Vi följer upp tillsynskampanjen genom en enkät där vi ställer ett antal frågor till er som deltagit. De skickas till alla anmälda via ett digitalt enkätverktyg i vecka 15.

Här är frågorna vi ställer:

Uppföljning av tillsynskampanjen Provtagning och flödesmätning vid reningsverk.pdf

 Content Editor ‭[4]‬

​I excelfilen nedan svarar vi på frågor vi får in under tillsynskampanjen. Vi uppdaterar filen regelbundet så håll utkik!

FAQ ARV 2020-11-20.xlsx 

Ställ dina frågor genom att mejla tillsynskampanj@lansstyrelsen.se