Avfall

Redan innan Miljösamverkan Sverige kom till stånd fanns det en samverkansgrupp för avfallsfrågor mellan länsstyrelserna. Samverkansgruppen utgjorde under åren 2007-2008 projektgruppen Avfall.
Rapportomslag Kvalificering av farligt avfall

Under 2007 utformade gruppen en skrivelse om problematiken med att dispenser fortsätter att ges för att deponera organiskt och brännbart avfall. Projektgruppen tog även fram beräkningsexempel för klassning av farligt avfall.

Under 2008 tog gruppen fram vägledningsmaterial för mottagningskriterier vid deponier.

Klassificering av farligt avfall - PM med beräkningsexempel 

Projektet är avslutat.

Projektdeltagare

Robert Erixon   Länsstyrelsen i Västerbotten
Ingela Höök    Miljösamverkan Sverige
Charlotte Leander    Länsstyrelsen Skåne län
Erland Nilsson   Länsstyrelsen Stockholms län  
Saara Nummelin   Länsstyrelsen Örebro län  
Per-Anders Olsson   Länsstyrelsen Kronobergs län