Normal drift

BAT-slutsatser med utsläppsvärden (BAT-AEL:er) gäller vid normal drift vilket innebär att verksamhetsutövare inte behöver uppfylla BAT-AEL:er under tider med onormala driftförhållanden.

Vad innebär normal drift?

Vad som ska anses ingå i begreppet normal drift kan vara olika mellan olika typer av branscher. Det kan vara lämpligt att tala om onormala driftsförhållanden i stället för normal drift. Till exempel  i sammanhang där man ska diskutera vilka mätvärden som kan räknas bort från perioderna som ska klara BAT-AEL.

Exempel på onormala driftsförhållanden:

  • oplanerade driftstopp
  • arbete med igångsättande och urdrifttagning (start och stopp) · läckor, störningar i driften
  • tillbud som påverkar driften och som inte går att förutse med normalt underhåll 
  • nedläggningen av verksamheten

Normalt underhåll viktigt

Det är dock viktigt att notera att störningar i drift som beror på bristande underhåll eller felaktig skötsel inte automatisk anses vara onormal drift. Man ska även särskilja begrepp ”normal” och ”optimal” drift. I normal drift ingår de normala utsläppsvariationer som följer av variationer i processer, produkter, reningsanläggningarnas drift, årstid med mera.

 

Läs mer om normal drift här.

Naturvårdsverkets vägledning hittar du här.

Naturvårdsverkets rapport 6702, avsnitt 8.3.8

ill. M Hernebring

 BAT-slutsatser, när träder de i kraft?

 

Bilden visar exempel på när BAT-slutsatser ska uppfyllas.

Exempel på när BAT-slutsatser ska följas

 Content Editor

​BAT

Best Available Techniques, bästa tillgängliga teknik (art. 3.10 IED).

BAT-slutsats

Slutsats om bästa tillgängliga teknik finns både med och utan miljöprestandanivåer (värden). ​

 

BAT-AEPL

BAT Associated Environmental Performance Level är det samlade begreppet för BAT-slutsatser med tillhörande miljöprestandanivåer (värden). Miljöprestandanivåer kan omfatta:
  • Utsläppsnivåer (utsläppsvärden)
  • Förbrukningsnivåer (konsumtionsvärden)
  • Andra nivåer (t.ex. reningseffektivitet)

 

BAT-AEL

​BAT Associated Emission Level, en BAT-slutsats med tillhörande utsläppsnivåer/utsläppsvärden, ofta angivna som ett intervall (art. 3.13 IED).  ​

 

BAT-slutsats med konsumtionsvärde

BAT-AEPL med tillhörande förbrukningsnivåer (konsumtionsvärden). ​