Grupparbetsplats

Grupparbetsplatsen kräver behörighet och är i första hand till  för dig som är med i en projektgrupp inom Miljösamverkan Sverige eller i styrgruppen. Dessutom har alla som arbetar vid en länsstyrelse möjlighet att ta del av materialet på grupparbetsplatsen.

OBS Du kommer BARA åt grupparbetsplatsen med din länsstyrelsedator när du är på jobbet. Om du befinner dig utanför länsstyrelsernas datanätverk LstNet kommer du inte in, såvida du inte är uppkopplad via VPN. Om du trots allt skulle försöka kan det ställa till problem för dig att komma in på grupparbetsplatsen när du och din bärbara dator åter är tillbaka på jobbet. 

 

Länk till Grupparbetsplats