Inspektörsträff inom projekt dagvatten den 3 oktober 2017

Vid uppstartsmötet för projektet i mars 2017 bestämdes att det under hösten skulle ges möjlighet för inspektörerna att träffas igen.  Det första försöket till träffen ställdes tyvärr in, men projektarbetsgruppen har uppfattat att det ändå finns ett intresse för att träffas och gör därför ett nytt försök!! Träffen äger rum på miljöförvaltningen i Helsingborg klockan 13.15 - 16.00.

Målet med träffen är att ni inspektörer ska få möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap. Förbered frågor och diskussionsunderlag, ta eventuellt med foton. Under dagen är det ni deltagande inspektörer som är experterna, det kommer inga externa deltagare eller föreläsare. Anmälan görs via e-post till elin.ulander@kfsk.se senast den 26 september (skriv "Anmälan träff dagvatten Helsingborg" i ämnesraden). Träffen är naturligtvis kostnadsfri. Välkomna!