Pågående projekt och andra aktiviteter


 
Följande projekt pågår under verksamhetsperioden

  • Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning
  • Bedömningsgrunder och rutiner för utdömande av lokaler och bostäder
  • Bullerutredningar
  • Energieffektivisering
  • Klimatförändringar - kartering av miljöfarliga verksamheter och behov av åtgärder
  • Spåra fusket (kvantitativ spårning - fusk inom livsmedelsbranschen)
  • Tillsyn av anläggningar med konstgräs och gummibaserade ytor för lek och idrott
  • Tillsyn av integrerat växtskydd