Dagvattentillsyn

T.ex. rening av vatten från olika typer av verksamheter eller större parkeringsytor. Projektet innehåller utbildning till inspektörer, framtagande av checklistor/handbok samt ett gemensamt tillsynsprojekt.

Närmare beskrivning av vad som kommer att göras inom projektet kommer att beredas inom arbetsgruppen och presenteras då här.

Projektarbetsgrupp

Stefan Andersson, Lunds kommun
Jessica Bernfreed Ewald, Länsstyrelsen Skåne
Lena Blomqvist, Länsstyrelsen Skåne
Øjvind Hatt, Bromölla kommun
Henrik Karlsson, Malmö stad
Katia Lilja, Staffanstorps kommun
Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne
Daniel Rasmusson, Hässleholms kommun
Elin Ulander, Kommunförbundet Skåne,
projektledare Miljösamverkan Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne,
projektledare Miljösamverkan Skåne

 

Tillsynskampanj:

Tillsynskampanj Dagvatten 2016-2017

Projektrapport:

Miljosamverkan Skane rappport projekt dagvattenhantering 2016 2017 rev aug 2018.pdf