Reducera uppkomsten av mikroplaster från konstgräsplaner

Detta föreslagna projekt behövs och ligger i fas med pågående nationella utredningar.

​Detta projekt kan leda till att tillsyn med fokus på utsläpp på konstgräsplaner genomförs och att krav på utredning och åtgärder kan vidtas för att minska utsläpp av mikroplast till naturmiljön. Flera tusen ton plastpartiklar per år i Sverige uppskattas komma från konstgräsplaner, den näst största källan efter bildäck.

Målet med projektet är att på kort- och lång sikt minska användningen av granulatet på konstgräsplaner och därmed minska utsläpp av mikroskräp till naturmiljön samt att uppmärksamma problematiken, visa på lokala lösningar och sprida kunskap.


Tidsplan

Januari 2018 - Juni 2019

I projektarbetsgrupp ingår deltagare från

  • Lomma
  • Lund
  • Trelleborg
  • Vellinge
  • Arbets- och miljömedicin Syd
  • Länsstyrelsen Skåne
  • Kommunförbundet Skåne
Inventeringen är tänkt att utföras oktober 2018 till mars 2019. Målet med inventeringen är att kommunerna utifrån inventeringslistorna ska kunna få tillräcklig med underlag (d.v.s. grunduppgifter som antal och belastning mm) för att senare kunna välja vilka anläggnigar som ska prioriteras i tillsynen.
Material: