Avfallsförebyggande genom information och tillsyn

Länsstyrelsen Skånes regionala åtgärdsprogram, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område att arbeta med för att öka förutsättningarna att nå miljömålen.

​En åtgärd som lyfts fram är att vid tillsyn och prövning ställa krav på att verksamhetsutövaren ska skaffa sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets farlighet kan minskas i verksamheten.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare för att minska mängden avfall från verksamheter där kommunen har ett tillsynsansvar.


Tidsplan

Januari 2018 - december 2019

Projektarbetsgrupp

  • Helena Carnerup, Helsingborg
  • Sebastian Appelqvist, Lund
  • Thomas Ferdinandsson, Malmö
  • Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö
  • Hanna Blomqvist, Svedala
  • Åsa Hagelin, Avfall Sverige
  • Elin Ulander, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne
  • Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne/Miljösamverkan Skåne

Projektbeställning

Projektbeställning