Avslutade projekt

Miljösamverkan Skåne har drivit många projekt inom miljöområdet. Nedan har vi listat samtliga projekt inom respektive område samt länkat till projektrapporter och bilagor. Siffrorna inom parantes anger projektperiod. Du hittar även rapporterna under respektive period i menyn till vänster.

Till höger om länken i tabellen anges projektperioden samt formatet på rapporten. Du hittar även rapporterna under respektive period i menyn till vänster.

Rapportformat

  • PDF
  • Word - .docx
  • Excel - .xlsx
  • PowerPoint-presentation - .pptx

 

Avfall

Avfall ​2008-2009​PDF

 

Avlopp, vatten och mark

Miljökvalitetsnormer för vatten i PBL-granskning och MB tillsyn​2016-2017​PDF
Förorenad mark ​2010-2011​PDF
Vattendirektiv​2010-2011​PDF
Vattenskydd ​2010-2011​PDF
Vattenskyddsområden ​2008-2009​PDF
​​Enskilda avlopp ​2005-2007​PDF

 

Djurskydd

Djurskyddskontroll​2008-2009​PDF

 

Hälsoskydd

Utemiljöer - Information om utemiljö och friytor vid förskolor och skolor​2016-2017​PDF
Utemiljöer - Information om utemiljö och friytor vid förskolor och skolor​2016-2017​docx
Utemiljön på förskolor och skolor​2016-2017​PDF
Idrottsanläggningar med bilaga​2014-2015​PDF
Egenkontroll för fastighetsägare ​2008-2009​PDF
Miljökvalitetsnorm partiklar​2008-2009​PDF
Vägtrafikbuller​2008-2009​PDF
Fastbränsleledning​2005-2007​PDF
​​Legionella​2005-2007​PDF
Utsläpp av växthusgaser​2005-2007​PDF

 

Kemikalier och olyckor

​Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach
Rapport Tillsynsprojekt leksaker​2012-2013​PDF
Rapport Tillsynsprojekt leksaker med bilagor​2012-2013​PDF
Bilaga 7 Resultatrapportering samtliga kommuner​2012-2013​xlsx
Bilaga 6 Våga fråga om innehållet​2012-2013​PDF
Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen​2012-2013​PDF
Tillsyn Frisörer - om kemikalier och avfall ​2012-2013​PDF
Information om kemikalier och avfall för frisörer ​2012-2013​PDF
Checklista Reach, Bilaga 1​2011​PDF
PCB Uppdaterat material ​2010-2011​PDF
Reach, fortsatt arbete​2010-2011​PDF
Reach kemikalietillsyn​2008-2009​PDF
PCB i byggnader​2005-2007​PDF
Utfasning av farliga ämnen​2005-2007​PDF

 

Livsmedel

Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar​2016-2017pptx
Kontrollprojekt dricksvatten​2016-2017​PDF
Dricksvatten med bilaga​2014-2015​PDF
Kosttillskott​2014-2015​PDF
Mobila_livsmedelsverksamheter​2012-2013​PDF
Kontroll av märkning av livsmedel ​2010-2011​PDF

 

Metodik, juridik och planering

Beredskapsfrågor​2012-2013PDF​
Bygglov och plangranskning​2010-2011​PDF
Målstyrd tillsyn​2005-2007​PDF

 

Miljöfarlig verksamhet

​Tillsyn av konstgräs och gummibaserade ytor för idrott och lek
​2018-2019
Fordonsbranschen​2012-2013PDF​
Förorenade schaktmassor​2012-2013​PDF
Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage​2010-2011​PDF
Golfbanor2008-2009​​PDF
​2005-2007​PDF

 

Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat​2014-2015​PDF

 

Fordonsbranschen​2012-2013PDF​
Hållbart resande​2008-2009​PDF