Dricksvatten

Livsmedels- och miljöinspektörer i Skåne har under 2014-2015 genomfört ett projekt med inriktning på dricksvattenkontroll.

I Skåne finns ett behov av tillsynsvägledning och samordnad tillsyn för miljöförvaltningarnas kontroll av vattenverk. Detta gäller såväl de större allmänna anläggningarna som de mindre kommersiella/ offentliga anläggningarna. Därför har livsmedels- och miljöinspektörer i Skåne har under 2014-2014 genomfört ett projekt med inriktning på dricksvattenkontroll. Projektgruppen har utarbetat en modell för kontroll: "Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar". Inom projektet har även två seminariedagar arrangerats. Rapporten i sin helhet samt den framtagna guiden hittar du på länkarna nedan.

Rapporter och annat material

Projektrapport
Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar februari 2016 - olåst version.pptx

Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar februari 2016 - låst version.pptx