Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

     
Kemikalier

Miljösamverkan Skånes tillsynsprojekt ”Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach” syftar till att att öka kunskapen om regler och skyldigheter enligt Reach vad gäller varor hos verksamhetsutövarna (varuförsäljarna) men även hos länets miljöinspektörer. Ett vägledningsmaterial har tagits fram som stöd för kommunernas tillsyn med avseende på varors innehåll av farliga kemiska ämnen, både vad gäller informationsplikten men också begränsningar av ämnen enligt Reach.  

Tillsynskampanjen fokuserar på mjuka plastleksaker och utklädningskläder för barn. Kampanjen riktar sig till detaljhandeln, och mer specifikt leksaksbutiker eller andra som saluför leksaker

 

Deltagare i arbetsgruppen:

Sara Edlund-Fredholm, Länsstyrelsen i Skåne län, ordförande i arbetsgruppen
Agnieszka Federowska, Lunds kommun
Lilian Flygare-Ivarsson, Trelleborgs kommun
Susann Henriksson, Kristianstads kommun
Andrea Hjärne Dahlhammar, Malmö stad
Malin Holmkvist, Hörby kommun
Patrik Karlsson, Landskrona stad
Marianne Nordenadler, Helsingborgs stad
Jan Rannek, Hässleholms kommun
Jenny Rosell, Helsingborgs stad
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skånes projektledning
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skånes projektledning

Tillsynskampanj

Tillsynskampanjen ”Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach”, har startat, välkomna att delta! Vi inledde kampanjen med en handläggarträff den 19 mars då handläggarstödet, inklusive checklista och handledning för tillsyn, presenterades tillsammans med en genomgång av problematiken kring kemikalier i varor och gällande lagstiftning.  

Nedanstående handledningsmaterial används under tillsynskampanjen. Resultatet rapporteras via nedanstående fil senast den 15 oktober 2013.

Handläggarstöd

Checklista för tillsyn

Avisering av tillsynsbesök 

Konsumentfolder "Våga fråga om innehållet"

Fil för rapportering av resultat