Frisörer

Tillsyn frisörer (kort projekt)
Skylt för frisör

Projektets syfte är att öka kunskapen hos frisörer om de kemikalier de använder, hur de kan påverkar människor och hur olika typer av avfall från verksamheten ska hanteras. Projektet kan även stärka frisörerna i att ge information vidare till sina kunder. En inventering av tillsynsprojekt som gjorts på olika platser i landet inom området är lämpligt samt vilka kemikalier som används hos frisörer om inte tillräckligt material finns i tidigare undersökningar. Projektet inriktas på att ta fram informationsmaterial för hantering av kemikalier och restprodukter från frisörverksamheter.

 

Deltagare i arbetsgruppen:

Anna Hellstedt, Helsingborg
Jenny Eriksson, Hörby
Fredrik Liedholm, Kristianstad
Elin Holgersson, Lund, ordförande i arbetsgruppen
Nadira Catovic, Malmö
Ulf Olsson, Ystad- Österlens Miljöförbund
Jon Hall, Ystad- Österlens Miljöförbund
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skånes projektledning
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skånes projektledning 

Projektbeställning:

Projektbeställningen är Miljösamverna Skånes styrgrupps beställning av vad som arbetgruppen ska göra inom projektet.
Projektbeställning Tillsyn frisorer

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

Projektrapport

Uppdatering av rapporten september 2013

Den 11 juli 2013 trädde ny lagstiftning i kraft inom kosmetikaområdet, vilket innebär att reglerna för kosmetiska produkter numera är desamma för alla länder inom EU/EES. Med anledning av detta har informationsmaterialet inom Miljösamverkan Skånes frisörprojekt uppdaterats.
Handledning för frisörer september2013

Informationsblad till frisörbranschen september2013

Rapport version 8 februari 2013

 

 Dokument