Fordonsbranschen

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar (långt projekt)
Biltvätt

är ett tillsynsprojekt som syftar till att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. En tillsynshandledning ska tas fram som kan underlätta och ge stöd i tillsynen av branscherna åkerier, fordonsverkstäder och fordonstvättar. Bedömningen ska bli likvärdig oavsett vilken kommun i Skåne som har tillsynen över verksamheterna. Verksamhetsutövarnas kunskap om vilka krav som ställs på verksamheten kommer att öka.

Medlemmar i arbetsgruppen:
Mikael Carlsson, Burlöv
Kalle Andersson, Eslöv
Maria Fänge, Höganäs
Anders Bertholdsson, Lomma
Kristoffer Oppstedt, ordförande i arbetsgruppen,Lund
Jenny Lindholm, Söderåsens Miljöförbund
Annica Bråhäll, Ystad- Österlens Miljöförbund
Caroline Pettersson, Åstorp
Bo Persson, Kommunförbundet SKåne/projektledning Miljösamverkan Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne/projektledning Miljösamverkan Skåne 

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning fordonsbranschen

Tillsynskampanj mars - augusti 2013

Handledningsmaterial Version mars 2013

Nedanstående handledningsmaterial ska användas under tillsynskampanjen. Materialet är korrigerat utifrån de synpunkter som framfördes vid seminariedagen den 6 februari.

Inrapportering av resultat från tillsynskampanjen kommer att ske via webbenkät. Denna skickas till ut till kontaktpersonerna i deltagande kommuner.

Fordonsbranschen version tillsynskampanj_mars_2013.pdf

Bilaga 1 Exempel på avfallsslag samt sortering av avfall.docx

Bilaga 2 Checklista fordonsbranschen.docx

Bilaga 3 Information till branschen Årsrapport fordonsbranschen.docx

Bilaga 4 Riktlinjer för fordonstvättar.docx

Bilaga 5 Information för fordonsverkstäder.docx


Seminariedag 6 februari 2013

Arbetsgruppen inbjuder miljökontoren i Skånes kommuner att delta i en tillsynskampanj under tiden mars till augusti 2013. Projektarbetsgruppen tar fram förslag till gemensamma handlingsrutiner och checklistor för inspektion av fordonsverkstäder och fordonstvättar. Det kommer även att finnas en informationsfolder till verksamhetsutövare. Projektet kommer att presenteras vid en seminariedag den 6 februari 2013. Projektinfo Fordonsbranschen okt 2012

Handledningsmaterial Seminarieversion
Rapport Seminarieversion 6 februari 2013

Program och inbjudan

Inbjudan_seminariedag 6 februari 2013

Presentationer

- Inledning, översiktligt presentation av projektet; Anders  Bertholdsson, Lomma kommun Inledning

- Funktion och standard för oljeavskiljare; Ulf Hellman, STOR
 (SVeriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening Funktion och standard oljeavskiljare

- Arbetsgruppens material; Kristoffer Oppstedt, Lunds komun, Anders Bertholdsson, Lomma kommun, Kalle Andersson, Eslövs kommun.  Arbetsgruppens material

- Egenkontroll, Tömning, provtagning, besiktning och erfarenheter från branschen; Ulf Hellman, STOR. Egenkontroll, tömning, provtagning osv   

- Svanenmärkta fordonstvättar; Per Hård, Miljömärkning Sverige AB. Svanenmärkning

- VA aspekter på tillsynsområdet, bl a ABVA; Susanne Flygare och Katarina Hansson båda VA Syd. VA Syd

- Information om tillsynskampaljen, diskussion och frågor; Mikael Carlsson, Caroline Pettersson och övriga i arbetsgruppen. Tillsynskampanjen