Vattenskydd

Projekt under verksamhetsperioden 2010-2011

Medlemmar i projektgruppen för Uppföljningsprojekt inom vattenskyddsområden

Peter Dahlqvist, Länsstyrelsen i Skåne län
Kerstin Larsson, Länsstyrelsen i Skåne län
Helena Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne län
Karin Sjöstrand, Länsstyrelsen i Skåne län
Kristina Turkál, Helsingborgs stad
Helena Wellershaus, Lunds kommun
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Projektledning Miljösamverkan Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Projektledning Miljösamverkan Skåne
Lisa Germundsson, LRF Skåne, referensperson till arbetsgruppen

Projektbeskrivning uppföljningsprojekt inom vattenskyddsområden
En detaljerad beskrivning av vad som ska göras inom projektet finns i arbetsgruppens projektbeskrivning.

 

Projektmaterial vattenskyddsområde

Framtaget material är tänkt att användas som stöd vid hantering av olika ärenden som berör vattenskyddsområden. Materialet består av;
- Informationsskrift om betydelsen av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vad gäller skydd och värnade av god vattenkvalitet. Samverkan
- "Lathundar" för stöd vid tillsyn och beslut inom vattenskyddsområde. Som alltid med lathundar måste en bedömning göras i varje enskilt fall och de ska endast vara ett stöd för denna bedömning. Varje tillsynsmyndighet hanterar materialet efter egna bedömningar och beslut. Lathund 1 - 6 är framtagna gemensamt med Miljösamverkan Västra Götaland och lathund 7 - 9 är framtagna enbart av Miljösamverkan Skåne.

 Arbetsfordon

 Energianläggningar

 Schaktningsarbete

 Skadliga ämnen

 Skyltning

Upplag

 Enskilda avlopp

 Bekämpningsmedel

 Växtnäring och slam

- Informationsskrift från Miljösamverkan Västra Götaland om bedömning av miljöskyddsfrågor vid skogsbruk inom vattenskyddsområden. Skogsbruk_i_vattenskyddsområden