Vattendirektiv

Projekt under verksamhetsperioden 2010-2011

Projektbeskrivning Vattendirektivet och tillsyn enligt miljöbalken
En detaljerad beskrivning av vad som ska göras inom projektet finns i arbetsgruppens projektbeskrivning.

Arbetsgruppen för stöddokument för övervakning har bestått av:
Lars Nerpin, Malmö stad
Claes Nihlén, Helsingborgs stad
Olle Nordell, Landskrona kommun
Pardis Pirzadeh, Länsstyrelsen i Skåne län

Övriga i projektgruppen:
Ingegerd Andersson, Malmö (delar av projektet)
Stefan Andersson, Lund (delar av projektet)
Rolf Erlandsson Lunds kommun (delar av projektet)
Jonny Hallgren, Länsstyrelsen i Skåne län
Lennart Höglind; Länsstyrelsen i Skåne län
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Projektledning Miljösamverkan Skåne
Göran Kihlstrand, LRF Skåne, referensperson till arbetsgruppen
Maria Lecander, Malmö stad (delar av projektet)
Karin Sjöstrand, Länsstyrelsen i Skåne län
Richard Åkesson, Höganäs kommun
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Projektledning Miljösamverkan Skåne

Projektrapport

Miljöövervakning enligt vattendirektivet - lokal nivå