Reach, fortsatt arbete

Projekt under verksamhetsperioden 2010-2011

Medlemmar i arbetsgruppen

Sara Edlund-Fredholm, ordförande, Länsstyrelsen i Skåne län (tjänstledig t.o.m. november 2011)
Anna Bengtsson, Malmö stad
Christine Boman, Lunds kommun
Agnieszka Fedorowska, Lunds kommun
Lilian Flygare-Ivarsson, Trelleborgs kommun
Susann Henriksson, Kristianstads kommun
Anna Hjärne-Dalhammar, Malmö stad
Marianne Nordenadler, Helsingborgs stad
Susanne Johansson, Länsstyrelsen i Skåne län, ordförande under Sara Edlund-Fredholms tjänstledighet
Patrik Karlsson, Landskrona kommun
Jan Rannek, Hässleholms kommun
Jenny Rosell, Helsingborgs stad
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Projekledning Miljösamverkan Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Projektledning Miljösamverkan Skåne

Projektbeställning

Ramarna för projektet finns i Projektbeställningen

Projektbeskrivning

En detaljerad beskrivning av vad som ska göras inom projektet finns i arbetsgruppens Projektbeskrivning

 

Utbildning 5 oktober 2010
Hur påverkar nya klassificeringsregler (CLP) den generella miljötillsynen?

Inbjudan med program

Dokumentation