Kontroll av märkning av livsmedel

Projekt under verksamhetsperioden 2010-2011

Medlemmar i arbetsgruppen

Peter Osgyani, ordförande, Kristianstads kommun
Micaela Aleman, Malmö stad
Ingela Nielsen, Helsingborgs stad
Hans Hallén, Eslövs kommun
Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen i Skåne län
Carl-Erik Kockum, Trelleborgs kommun
Margareta Malmkvist, Vellinge kommun
Elin Ulander, Lunds kommun
John Samuelsson, Landskrona kommun
Anna-Lena Waldemarsson, Hässleholms kommun
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/projektledning Miljösamverkan Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/projektledning Miljösamverkan Skåne

Projektbeställning
Projektbeställning

Projektbeskrivning
Projektbeskrivning

Projektmaterial
Rapport_livsmedel_inklusive bilaga
Rapport_livsmedel utan bilaga
Bilagor till rapporten

Bilaga I
Informationsmaterial Alla livsmedel som säljs måste vara rätt märkta
Märkning av förpackade livsmedel (Livsmedelsverket 2009)
Bilaga II
Infobrev till företagen snart kommer vi ut och kontrollera er verksamhet
Bilaga III
Checklista  och kontrollrapport
Bilaga IV
Rutin vid brister i märkning av livsmedelsprodukter
Bilaga V
Undderrattelse förbud med och utan vite
Anmälan om brott mot livsmedelslagen
Bilaga VI
Rapportering av livsmedelsprojektet kontroll av märkning 2011
Bilaga VII
Sammanställning av resultat 

Koomunvisa svar från tillsynskampanjen
Kommunvisa svar