Förorenad mark

Projekt under verksamhetsperioden 2010-2011

Projektbeställning
Ramarna för projektet finns i projektbeställningen.

Projektbeskrivning
En detaljerad beskrivning av vad som ska göras inom projektet finns i arbetsgruppens projektbeskrivning.

Medlemmar i projektgruppen:
Jessica Bernfreed Ewald, ordförande, Länsstyrelsen i Skåne län
Niklas Axheimer, Malmö stad
Christine Boman, Lunds kommun
Lizette Ekstrand, Ängelholms kommun
Patrik Karlsson, Landskrona kommun
David Lalloo, Länsstyrelsen i Skåne län
Lina Lörmyr, Söderåsens miljöförbund
Emelie Severinsen, Lomma kommun
Kim Svitzer, Söderåsens miljöförbund
Lotta Wallin, Åstorps kommun
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Projektledning Miljösamverkan Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Projektledning Miljösamverkan Skåne

 

Mallar för utskick till verksamhetsutövare
Mall 1 Meddelande om inventering till VU
Mall 2 Ex på ifyllt frågeformulär
Mall 3 Förelaggande om att utföra inventering
Mall 4 PM om  MIFO Fas 1
Mall 5 Underrättelse om riskklass till VU
Mall 6 Underrättelse om riskklass till fastighetsägare 

Checklista för miljökontorens bedömning av riskklass
Tomt frågeformulär för verksamhetsutövare att fylla i
Naturvårdsverkets branschlista för MIFO 2011