Bygglov och plangranskning

Projekt under verksamhetsperioden 2010-2011

Projektbeställning
Ramarna för projektet finns i projektbeställning

Projektbeskrivning
En detaljerad beskrivning av vad som ska göras inom projektet finns i arbetsgruppens projektbeskrivning

Projektrapport
Manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning

Medlemmar i arbetsgruppen
Torbjörn Håkansson, ordförande, Malmö stad
Martin Berntsen, Ängelholms kommun
Mentor Demjaha, Länsstyrelsen i Skåne län
Lina Dössing, Åstorps kommun
Göran Eriksson, Staffanstorps kommun
Birgitta Hartler, Vellinge kommun
Erika Hibe, Svedala kommun
Maria Lööf, Malmö stad
Annika Skoog, Lunds kommun
Lars-Olov Strand, Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Anders Sturesson, Söderåsens miljöförbund
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Projektledning Miljösamverkan Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Projektledning Miljösamverkan Skåne