Vattenskyddsområden

Projekt under verksamhetsperioden 2008-2009

Medlemmar i projekgruppen

 

Anna Bryllert, Kristianstad
Stefan Fahlstedt, Helsingborgs stad
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län
Sonja Jones, Hörby kommun
Peter Dahlqvist, Länsstyrelsen i Skåne län
Wiveka Odebjer, Länsstyrelsen i Skåne län
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne
Ingrid Persson, Hässleholms kommun
Maria Persson, Hörby kommun
Thom Rannemalm, Ängelholms kommun
Malin Åberg, Höörs kommun  

 Dokument