Vägtrafikbuller

Projekt under verksamhetsperioden 2008-2009

Projektbeskrivning
En detaljerad beskrivning av vad som ska göras inom projektet finns i arbetsgruppens projektbeskrivning

Projektrapport
Hela rapporet finns här.

Medlemmar i projektgruppen
Maria Albin, Arbets- och miljömedicinska kliniken Lunds Universitet
Jonas Ardö, GIS centrum Lunds Universitet
Lars Robert Göranson, Vellinge kommun
Christin Zackrisson, Malmö stad
Emilie Jönsson, Landskrona kommun
Helene Sundberg, Lunds kommun
Kenneth Kallin, Eslövs kommun
Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö stad
Martin Houmann, Vägverket region Skåne
Martin Hillberg, Malmö stad
Peter Malmqvist, Länsstyrelsen i Skåne län
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län

Ordförande Lars Robert Göranson