Reach kemikaliekontroll

Projekt under verksamhetsperioden 2008-2009

Medlemmar i projektgruppen

Sara Edlund Fredholm, Länsstyrelsen i Skåne län
Lilian Flygare-Ivarsson, Trelleborgs kommun
Jolanta Green, Länsstyrelsen i Skåne län
Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö stad
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län
Mirjam Luc, Lunds kommun
Bo Persson, Kommunförbundet SkåneJan Rannek, Hässleholms kommun
Åsa Rasmusson, Ängelholms kommun
Marianne Nordenadler, Helsingborgs stad
Anna Bengtsson, Malmö stad
Anna-Karin Åkesson, Kristianstads kommun

Ordförande Jolanta Green