Hållbart resande

Projekt under verksamhetsperioden 2008-2009

Medlemmar i projektgruppen

 

Karolina Bergendahl, Eslövs kommun
Britt Carlsson-Green, Hållbar Mobilitet Skåne
Magnus Fahl, Malmö stad
Peter Groth, Region Skåne
Kersin Gustafsson, Skånetrafiken
Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län
Linda Medberg, Malmö stad
Patrik Olsson, Vägverket
Ann Persson, Kävlinge kommun
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne
Anders Söderberg, Lunds kommun

 Dokument