Golfbanor

Projekt under verksamhetsperioden 2008-2009

Medlemmar i projektgruppen

 

Magnus Andersson, Länsstyrelsen i Skåne län
Ewa Björnberg, Lunds kommun
Peter Edman, Svenska Golfförbundet
Andreas Frostensson, Vellinge kommun
Göran Hansson, Svenska Golfförbundet
Susanna Johnmark, Malmö stad
Margareta Littorin, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Lund
Per Modig, Länsstyrelsen i Skåne län
Bo Persson, kommunförbundet Skåne
Kristina Turkál, Helsingborgs stad
Helen Ahlström, Ängelholms kommun

Ordförande Andreas Frostensson