Avfall

Projektet har tagit fram material till hjälp för tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare vid arbete med lagstiftningen kring brännbart avfall och mottagningskriterier för deponering av avfall.

Projektbeställning
Ramarna för projektet finns i Miljösamverkans Skånes styrgrupps Projektbeställning.

Projektbeskrivning
En detaljerad beskrivning av vad som ska göras inom projektet finns i arbetsgruppens Projektbeskrivning.

Verksamhetsutövare
Följande dokument är avsedda att användas av verksamhetsutövare.

Information om brännbart avfall - kort version

 Information om brännbart avfall - lång version

 Karaktärisering av avfall till deponi, kraven i mottagningskriterierna - kort version  

 Karaktärisering av avfall till deponi, kraven i mottagningskriterierna - lång version

 Blankett Grundläggande karaktärisering av avfall som ska deponeras enligt NFS (2004:10)

Observera att vissa avfallsbolag har egna blanketter som de vill att avfallsproducenten ska använda.

Tillsynsmyndlighet
Följande dokument är avsedda att användas av tillsynsmyndigheten.

 Handledning för tillsynsmyndigheter

 Checklista för tillsynsbesök

 PM angående provtagning och provtagningsplan  

 Föreläggande angående karaktärisering av avfall som ska till deponi

Medlemmar i projektgruppen
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län
Birgitta Johansson-Sternerup, Klippans kommun
Andreas Karlsson, Länsstyrelsen i Skåne län
Jenny Kristensson, Hörby kommun
Elisabeth Kron, Kävlinge kommun
Charlotte Leander, Länsstyrelsen i Skåne län
Anders Lindén, Sjöbo kommun
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne