Utsläpp av växthusgaser

Projekt under verksamhetsperioden 2005-2007

Rapporter
Slutrapport för projektet.

Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen för delprojektet Utsläpp av växthusgaser.

Medlemmar i arbetsgruppen
Dagmar Gormsen,Lund, samordnare Klimatkommunerna
Linda Rosqvist, Länsstyrelsen
Peter Svensson, Helsingborg
Eva Giouléka, Malmö
Göran Jansson, Länsstyrelsen
Katrine Svensson, Kristianstad
Maria Larsson, Hässleholm
Lars Nerpin, Malmö
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne

Ordförande Eva Giouléka